Ramadhan datang alampun riang

Menyambut bulan yang penuh berkah

Umat berdendang kumandang adzan

Pertanda hati yang senang

Hoo..

Hati yang gembira

Hoo..

Penuh suka cinta

Sebulan kita kan berpuasa

Melawan lapar dahaga

Kalahkan nafsu rayuan setan

Menjadi insan yang bertakwa

Hoo..

Hati yang gembira

Hoo..

Penuh suka cinta

Tarawih dan tadarus

Bersujud di tengah malam

Berdzikir dan berdoa

Menyebut asmaMu Allah

Dan tak lupa berzakat

Sempurnakan kewajiban

Mensucikan jiwa

Sebagai insan yang fitri

Tarawih dan tadarus

Bersujud di tengah malam

Berdzikir dan berdoa

Menyebut asmaMu Allah

Dan tak lupa berzakat

Sempurnakan kewajiban

Mensucikan jiwa

Sebagai makhluk Allah